:: ต ร ร ก ะ ค ว า ม คิ ด แ ห่ ง จิ ต ใ จ ::
เธอคงไม่รู้สินะ
ความเลวที่เธอสร้าง
คือความเจ็บช้ำในหัวใจใครบางคนการทำร้ายคนที่บริสุทธิ์
คือความโสมมที่สะสมอยู่ในจิตใจ
เสน่หาและมัวเมากับสิ่งที่ไม่ใช่ของเธอ
เธอจะไม่ได้ความสุขที่แท้จริง


เวรกรรมคือผลแห่งการกระทำ
มีแต่เสียงร่ำไห้ .. ความเจ็บช้ำ
ผสมผสานกับความผิดพลาดไม่รู้จบ
อีกนานสักเท่าไหร่เธอถึงจะเข้าใจสัจธรรมแห่งชีวิต


พร่ำพูด พร่ำใส่ร้าย และป้ายสี
ความเป็นจริงอยู่ตรงไหนในใจเธอ ?
อยากพลิกผิดเป็นถูกและมีชีวิตอย่างงดงาม
เหตุใดใยไม่ถามความดีงามในใจเธอ (มีหรือเปล่า???)เธอรู้ใช่ไหม
กรรมที่เธอทำ
มันยังตกตะกอนนอนก้นในใจใครคนนั้น
ความเจ็บปวดไม่ใช่สิ่งที่ใครต้องทน
ในตรรกะของธรรมมะ
เธอไม่ควรเริ่มกรรมนั้นด้วยซ้ำไป


Comment

Comment:

Tweet